Publicēts uzņēmuma gada pārskats par 2021. gadu

2021. gadā uzņēmuma SIA “Getliņi EKO” apgrozījums sasniedza 31,03 miljonus eiro, kas ir par 12,9% vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu, kas, galvenokārt, saistīts ar pieaugošo ražošanas atkritumu pieņemšanu. Sadzīves atkritumu apjoms turpināja samazināties, 2021. gadā pieņemot 269 tūkstoši tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu jeb par 2,9% mazāk nekā 2020. gadā. Tikmēr uzņēmuma peļņa 2021. gadā bija 298 tūkstoši eiro.

Pērnajā gadā uzņēmumā tika ieviesta korporatīvā pārvaldība saskaņā ar pasaules labākās korporatīvās pārvaldības prakses principiem, kurā jebkura rīcība tiek balstīta godīgās, mūsdienīgās, efektīvās un ilgtspējīgās darbībās. Uzņēmuma pamatvērtības ir darbinieki, klienti, ilgtspējīga un videi draudzīga attīstības nodrošināšana.

Uzņēmums turpināja darbu pie prioritāro mērķu izpildes – augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu. SIA “Getliņi EKO” investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 2021. gadā sasniedza 7,38 miljonus eiro, tādējādi turpinot darbu pie sociāli atbildīga un ilgtspējīga saimniekošanas veida. 2021. gadā tika īstenots bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa projekts un tajā tika uzsākts testēšanas periods. Šis ir lielākais šāda veida atkritumu pārstrādes komplekss Baltijas valstīs. Plānots, ka kompleksā tiks pārstrādātas 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, saražojot 100 000 tonnas komposta, tādējādi nodrošinot atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Pērnajā gadā veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot kvalitatīvu tomātu un gurķu audzēšanu.

SIA “Getliņi EKO” ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā. Tas nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 11 pašvaldību (Rīgas, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas un Ropažu) sadzīves atkritumu apglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.


Dalīties: