Publicēts uzņēmuma operatīvais pārskats par 2022. gada 1. pusgadu

2022. gada 1. pusgadā SIA “Getliņi EKO” strādāja ar 24,93 milj. EUR apgrozījumu un veiktās investīcijas pamatlīdzekļu iegādē sasniedza 3,65 milj. EUR. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās.

Pārskata periodā uzņēmums veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvi, saražojot elektroenerģiju ~ 13,3 GWh, kuras lielāko daļu realizēja SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”, kā arī brīvajā tirgū. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgā siltuma izmantošanu, kā arī dārzeņu audzēšanu.

Uzņēmuma peļņa pārskata periodā sasniedza 5,53 milj. EUR, kuras kāpumu ietekmējusi saņemtā atļauja papildus atkritumu apjoma izvietošanai bioreaktorā. 2022. gada maijā bioreaktors tika slēgts, kā rezultātā turpmākos pārskata periodos uzņēmuma peļņa mazināsies, ņemot vērā dabas resursu nodokļa izmaksu pieaugumu.

Vairāku gadu laikā uzņēmuma veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgo ietekmi uz vidi. Poligons šobrīd ir viens no modernākajiem Eiropā un tiek attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.

SIA “Getliņi EKO” ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā. Tas nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 11 pašvaldību (Rīgas, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas un Ropažu) sadzīves atkritumu apglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

2022. gada 1. pusgada operatīvais pārskats


Dalīties: