Sabiedriskās apspriešanas videokonference

SIA “Getliņi EKO” ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI10IA0002 izmaiņām, lai tajā iekļautu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas kompleksa darbības uzsākšanu, kuru plānots pieņemt ekspluatācijā 2021.gada pavasarī. Saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 20.pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiek neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020.gada 16.decembra līdz 2020.gada 23.decembrim.

Tiešsaistes videokonference notiks 2020.gada 21.decembrī plkst.17.00. Pieejas saite – https://zoom.us/j/99416262564

Jautājumus par plānotajām izmaiņām līdz 23.12.2020. var uzdot, nosūtot tos uz e-pastu – baiba.rosicka@getlini.lv. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tiks sniegtas rakstiski e-pastā. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sabiedriskās apspriešanas protokolā. 30.12.2020. sabiedriskās apspriešanas protokols būs pieejams pašvaldībā un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, 7 dienu laikā sabiedrībai būs tiesības iesniegt Lielrīgas RVP (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, lielriga@vvd.gov.lv) pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par apspriešanas laikā izskatītajiem jautājumiem.


Dalīties: