Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu turpina apstiprināt pašvaldībās

Plānu līdz šim ir apstiprinājušas Mārupes, Ķekavas, Bauskas, Ādažu, Salaspils un Siguldas pašvaldības. Tuvākajā laikā plānu plānots apstiprināt arī pārējās pašvaldībās, no kurām īpaši jāizceļ Rīgas valstspilsēta, kurā tiek radīts būtisks atkritumu daudzums un, attiecīgi, efektīva apsaimniekošana Rīgā radītajiem atkritumiem ir kritiska visa reģiona līmenī. 

Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.–2028. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī un tas aptver 10 pašvaldības – Rīgas valstspilsētu, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadus.

“Atkritumu apsaimniekošanas plāna apstiprināšana visās pašvaldībās ir svarīga, lai pēc iespējas ātrāk virzītos uz atkritumu samazināšanu un lielāku atkritumu pārstrādi. Ieguvēji būs arī iedzīvotāji, kuri tiks vairāk izglītoti par veidiem, kā radīt mazāk un vairāk šķirot, kā arī pašvaldībās uzlabosies atkritumu savākšanas infrastruktūra. Tas ir liels solis pretī tam, lai pēc iespējas mazāk atkritumi nonāktu Getliņu atkritumu kalnā,” pauž SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns. 

SIA “Getliņi EKO” kā plāna sagatavotāja ir piedalījusies gan pašvaldību komitejās, gan domju sēdēs, lai pirms plāna apstiprināšanas iepazīstinātu pašvaldības pārstāvjus un iedzīvotājus ar plānu un tajā ietvertajiem pasākumiem, kā arī dotu iespēju uzdot interesējošus jautājumus.

Pēc atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformas 2023. gadā tika izveidots Viduslatvijas reģions, kurš kopumā aptver 13 pašvaldības (arī Jelgavas valstspilsētu, Jelgavas un Dobeles novadus). No tām 10 nogādā pašvaldības radītos atkritumus poligonā “Getliņi” un tās reģionālā plāna izstrādi ir deleģējušas SIA “Getliņi EKO”. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā ir kaskadēti Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. noteiktie mērķi un uzdevumi, iezīmējot konkrētākus soļus atkritumus apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai, proti, lai virzītos uz to, ka 2035. gadā 65% radīto sadzīves atkritumu tiktu pārstrādāti un poligonā netiktu apglabāti vairāk kā 10 % radīto sadzīves atkritumu.

Tāpat plāna pasākumi ir vērsti uz atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu kā resursu izmantošanu, atkritumu bīstamības novēršanu, domājot par klimatneitralitāti un ekonomikas zaļā kursa transformācijas ieviešanu, kā arī vides aizsardzību. Plānā aprakstītie pasākumi ir saistīti ar ES direktīvu izvirzītajām prasībām un ņemti vērā Agrīnās brīdināšanas ziņojuma par Latviju ieteikumi.


Dalīties: