Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”

Identifikācijas numurs:
GEKO 2018/05/05
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
PIL
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Piektdiena, 31. decembris, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Otratdiena, 10. jūlijs, 2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.