Nekondīcijas kūdras (kūdra ar dažāda veida un frakciju piemaisījumiem) rakstiskā izsole

Identifikācijas numurs:
Izsole
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Nekondīcijas kūdra (kūdra ar dažāda veida un frakciju piemaisījumiem)
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Ceturtdiena, 20. janvāris, 2022
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Otratdiena, 21. septembris, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Sanda Vaiskoviča

+371 26422764
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.