Iepirkums “Atkritumu poligona gāzes regulēšanas stacijas piegāde”

Identifikācijas numurs:
GEKO 2020/11/03
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Atkritumu poligona gāzes regulēšanas stacijas piegāde
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
SPS Vadlīnijas
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Svētdiena, 4. aprīlis, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Otratdiena, 8. decembris, 2020
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Kristīna Jurgelāne

+371 28355118
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.