Sīkdatņu politika

Mājas lapas īpašnieks SIA "Getliņi EKO" un mājas lapas uzturētājs rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personīgo datu drošību atbilstoši ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (GDPR) un Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lietojot šo mājaslapu, apmeklētājs automātiski piekrīt visiem Konfidencialitātes politikas noteikumiem un viņa personīgo datu apstrādei.

1. Datu pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "GETLIŅI EKO", reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121,  tel.: +371 67317800 (turpmāk tekstā “Getliņi EKO”), mājaslapa: www.getlini.lv, biroja e-pasts: info@getlini.lv. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Kristīna Jurgelāne, tel.: 28355118, e-pasts: Kristina.Jurgelane@getlini.lv

2. Sīkdatņu (“Cookies”) uzglabāšanas mērķis

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai mājas lapas apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo (“Inkognito”) režīmu savā interneta pārlūkā. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantotas uzņēmuma „Google Inc” programmas „Google Analytics radītas teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt apmeklētāju darbības interneta vietnē getlini.lv. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat getlini.lv, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos,lai SIA "Getlini EKO" vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju (dzēšot jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, kā arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli) Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros.

SIA "Getlini EKO" sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes getlini.lv apmeklētājiem.

Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkdatņu veidi

Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) , gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). Mājas lapa getlini.lv izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes:

Mērķis Apraksts
Obligāti nepieciešamās Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās sniegtās iespējas ķā arī identificēties.
Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām.
Funcionālās sīkdatnes Šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu utml) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes, kas izmantotas getlini.lv mājas lapā

Nosaukums Mērķis Kategorija Atrašanās (derīguma termiņš) Izcelsme
_ga Google Analytics (analytics.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 2 gadi getlini.lv
_gat Google Analytics (analytics.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 10 minūtes getlini.lv
__utma Google analytics (ga.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 2 gadi getlini.lv
__utmt Google analytics (ga.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 10 minūtes getlini.lv
__utmb Google analytics (ga.js) pirmā apmeklējuma identificēšana Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 30 minūtes getlini.lv
__utmz Google analytics (ga.js) apmeklējuma izcelsmes identificēšana. Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes 6 mēneši getlini.lv
has_js Sīkdatne tiek izmantota lai identificētu, vai pārlūkprogrammā ir ieslēgts JavaScript Funkcionālās sīkdatnes 2 gadi www.getlini.lv

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

3. Kontaktformu pieteikuma datu uzglabāšanas mērķis

Visi dati, kas tiek nosūtīti caur mājas lapas kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai mājas lapas apmeklētājiem, potenciāli iespējamā vai noslēgtā līguma izpildei un komunikācijai par Līguma izpildi, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

4. Personas datu uzglabāšanas termiņi

Lai uzturētu kvalitatīvu komunikāciju ar mājas lapas apmeklētājiem, personas dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netika saņemts rakstisks pieteikums no mājas lapas apmeklētāja par viņa personīgo datu dzēšanas nepieciešamību, datu uzglabāšana katreiz pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

5. Atbildes sniegšana par datiem, datu pārvaldīšana un dzēšana

Mājas lapas apmeklētājs var pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personīgiem datiem, kas tiek uzglabāti uz SIA "Getliņi EKO" serveriem 20 (divdesmit) darba dienu laikā, jautāt par personīgo datu saņemšanas laiku un veidu, uzglabāšanas iemesliem, veikt izmaiņas datos, kā arī lūgt dzēst datus, ja pieprasījums nav pretrunā ar LR likumdošanu.

Ja personīgie dati, kuriem nav sensitīvais raksturs – e-pasts, tālrunis, vārds vai uzvārds – tika apstrādāti reklāmas nolūkos (piemēram, reklāmas kampaņas organizēšanai) un mājas lapā datus norādījusi trešā persona, dati tiks nekavējoties dzēsti pēc pieprasījuma.

Pieprasījumus, kas saistīti ar personīgiem datiem, lūdzam sūtīt uz info@getlini.lv.

Jūs varat vērsties pie Getliņi EKO (Kristina.Jurgelane@getlini.lv) vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) saistībā ar jautājumiem vai sūdzībām par personas datu apstrādi.

6. Datu dzēšanas atteikums

Personīgie dati nevar tikt dzēsti, ja starp SIA "Getlini EKO" un mājas lapas apmeklētāju noslēgts sadarbības līgums vai dati nepieciešami, lai izpildītu citas LR likumdošanā paredzētās prasības (piemēram, LR likumdošanās noteiktās prasības pret uzņēmuma grāmatvedību).

7. Datu drošība, uzglabāšana un pārraides tehnoloģijas

Par personīgo datu drošību, kas tiek uzglabāti uz serveriem, kas nav saistīti ar mājas lapu (uzņēmuma iekšējie serveri) un par personīgo datu uzglabāšanas drošību mājas lapā atbild SIA "Getliņi EKO"" (“Datu pārzinis”).

Visiem personīgiem datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide: servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas (piemēram, ugunsmūris jeb “Firewall”).

Atsevišķos gadījumos datu pārraidei var tikt izmantots HTTPS drošs savienojuma protokols, kā arī datu anonīmā datu šifrēšana uz servera.

8. Personas datu nodošana trešajām pusēm

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.