ES PROJEKTI

Šajā sadaļā apkopota informācija par SIA „Getliņi EKO" projektiem, kas īstenoti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, kā arī par Eiropas valstu sadarbības projektiem, kuros SIA „Getliņi EKO" ir iesaistījies kā sadarbības partneris. 

 

 

07.10.2019
2019. gada 2. oktobrī SIA “Getliņi EKO” telpās svinīgi tika aizvadīta pirmā projekta partneru tikšanās projekta “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmā 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.
08.07.2019
2018. gada 3. jūlijā SIA “Getliņi EKO” noslēdza līgumu ar SIA “TOTUS” par būvprojekta „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”” ekspertīzes nodrošināšanu.
04.04.2019
2018. gada 8. oktobrī SIA “Getliņi EKO” parakstīja līgumu Nr. GEKO79/2018 ar pilnsabiedrību “MRKV” par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””. Līguma ietvaros 2018. gada nogalē tika izstrādāts un Stopiņu novada būvvaldē iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, un 2019. gada 7. februārī saņemta būvatļauja.
16.01.2019
2018. gada 16. oktobrī SIA “Getliņi EKO” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” īstenošanu.
05.12.2017
SIA “Getliņi EKO” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000097 ir uzbūvējusi pārstrādes cehu un pārstrādāto dārzeņu saldētavu, kā arī iegādājusies un uzstādījusi pārstrādei nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu.
16.07.2015
Sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" drīzumā tiks uzsākta atkritumu šķirošanas centra būvniecība un uzstādīta atkritumu šķirošanas līnija. Jaunais atkritumu šķirošanas centrs nepieciešams, lai samazinātu atkritumu apjomu, kas ir bioloģiski noārdāms.
11.09.2012
Veiksmīgi realizēts projekts "Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"".