Projekta ietvaros uzsākta būvprojekta ekspertīze

 

08.07.2019.

 

2018. gada 3. jūlijā SIA “Getliņi EKO” noslēdza līgumu ar SIA “TOTUS” par būvprojekta „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”” ekspertīzes nodrošināšanu. Ekspertīze tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Ekspertīzes mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un Būvatļaujai.

 

Konkursā par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi piedalījās pieci pretendenti. Papildus informācija par veikto iepirkumu pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

 

Pievienot jaunu komentāru

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.