Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros uzsākti būvdarbi

 

16.10.2019.

 

2019. gada 15.oktobrī Stopiņu novada būvvalde būvatļaujā ir izdarījusi atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, dodot zaļo gaismu būvdarbiem projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi””  ietvaros. Projekta ietvaros poligona “Getliņi” teritorijā tiks izbūvētas piecas jaunas ēkas – bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka.

 

Izstrādātais būvprojekts 2019. gada 27.septembrī ir saņēmis pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ko atbilstoši normatīvo aktu prasībām veica SIA “TOTUS”.

 

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

Pievienot jaunu komentāru

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.